Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

W wyniku przeprowadzonej analizy sytuacji rynkowej oraz wizji lokalnej, rzeczoznawca majątkowy konstruuje operat szacunkowy, który jest jego indywidualną opinią na temat wycenianej nieruchomości. Zwykle więc rzeczoznawca określa wartość rynkową, katastralną i odtworzeniową danej nieruchomości, a także propozycję bankowo-hipoteczną, co nie pozostaje bez znaczenia w kontekście wszystkich tych osób, które ubiegają się o kredyt na mieszkanie.

biznesmeniChoć jeszcze do niedawna z usług rzeczoznawcy korzystały przede wszystkim instytucje państwowe, coraz częściej biura i kancelarie otwarte są przede wszystkim dla przedsiębiorców i osób prywatnych, które albo chcą, albo najzwyczajniej w świecie muszą wejść w posiadanie wartościowego dokumentu potwierdzającego rzeczywistą wartość ich gruntu rolnego, działki pod zabudowę, domu czy też mieszkania. Rzeczoznawca może więc ustalać wartość obiektów dla indywidualnych inwestorów, ale także szacować koszty odtworzenia obiektów budowlanych, a także zadrzewień, plantacji upraw czy zasiewów. Zakres jego działania jest więc znacznie szerszy od tego, o którym mówi się najczęściej. Faktem jednak, że do podstawowych zadań rzeczoznawcy należy szacowanie wartości przedsiębiorstw, domów i mieszkań, w oparciu o konkretne podejścia, metody oraz techniki wyceny. To, którą z nich wybierze konkretny specjalista uzależnione jest wyłącznie od jego preferencji oraz sytuacji danej nieruchomości. Może się bowiem okazać, że wybór metody jest jasno określony przez przepisy prawa.

Precyzja i skrupulatność w gromadzeniu danych jest wyjątkowo ważna, dlatego też rzeczoznawca musi działać rozsądnie i docierać do wszystkich niezbędnych dokumentów. Ma zatem prawo żądania od konkretnych organów i sądów wszystkich informacji, które mogą być istotne z punktu widzenia prawidłowego oszacowania wartości majątku.