Oferta

Rugiński – Bylinka Administracja Nieruchomościami to kompleksowa oferta zarządzania nieruchomościami w efektywny sposób. Od samego początku działalności każdą nową nieruchomość traktowaliśmy jak inwestycję – w efekcie udało nam się zbudować pozytywną relację z klientami, którzy postanowili obdarzyć nas zaufaniem.

Oferujemy:

 • stałą opiekę administratorską nad nieruchomościami – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
 • obsługę prawną, rachunkową oraz techniczno-budowlaną
 • nadzór nad dostawcami mediów
 • kontrolę sposobu realizacji umów z usługodawcami
 • organizację niezbędnych remontów oraz napraw nieruchomości
 • kontrolę techniczną realizowanych remontów oraz usług budowlanych
 • okresowe przeglądy budowlane
 • bieżącą konserwacje urządzeń budynków oraz nieruchomości
 • utrzymanie nieruchomości w stanie czystości oraz porządku
 • utrzymanie bezpieczeństwa oraz zapewnienie ochrony
 • nadzór finansowy nad wynikami osiąganymi przez nieruchomość

Zakres realizowanych usług jest indywidualnie ustalany dla każdej z nieruchomości na podstawie oczekiwań klienta.