Techniczne utrzymanie nieruchomości

Techniczne utrzymanie nieruchomości

W ramach oferowanych klientom usług zarządczych wykonujemy:

 • bieżącą konserwacje nieruchomości
 • okresowe przeglądy techniczne elementów technicznych oraz budowlanych nieruchomości
 • stały system nadzoru nieruchomości
 • usuwanie awarii, ich skutków oraz realizację niezbędnych remontów
 • nadzór nad dostawami mediów, energii, gazu, wody oraz wywozu śmieci oraz odprowadzania ścieków
 • regularne sprzątanie nieruchomości
 • usługę ochrony nieruchomości oraz mienia mieszkańców i najemców nieruchomości

Na każdym etapie współpracy gwarantujemy właścicielom naszych nieruchomości:

 • łatwy kontakt z zarządcą nieruchomości oraz szybką reakcję na zgłoszone nieprawidłowości
 • komfort i bezpieczeństwo mienia oraz osób przebywających na nieruchomości
 • implementacje rozwiązań dostosowanych do konkretnego rodzaju nieruchomości
 • zaangażowanie, solidność oraz umiejętności poparte licencjami zarządczymi